[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้ปี56
สมัครสมาชิก
facebook_kmlopburi1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นายเมธี จิตรทรัพย์

สมาชิกทั้งหมด 865

<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 facebook KM_lopburi

Web ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  

ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
22 คน
สถิติเดือนนี้
1341 คน
สถิติปีนี้
5896 คน
สถิติทั้งหมด
44446 คน
157.56.93.xxx
25 เม.ย. 2557 : 08:49
54.196.24.xxx
25 เม.ย. 2557 : 08:58 ภาพกิจกรรม
   สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตอุทกภัยสพป ลบ 1 ณ จ.ชัยนาท

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก สังวาลย์ สิงห์สา
เมื่อ2 / ส.ค. / 2555 : ( 775 / )

ประชาสัมพันธ์งานวิจัย


ผู้บันทึก สังวาลย์ สิงห์สา
เมื่อ25 / ก.ค. / 2555 : ( 853 / )

ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ


ผู้บันทึก สังวาลย์ สิงห์สา
เมื่อ4 / มิ.ย. / 2555 : ( 998 / )

km_lopburi1 บน Facebook


   
 ขุมความรู้
วิชาการ
โดย นายเมธี จิตรทรัพย์
30 / พ.ย. / 2556 : ( 233 / )
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย อัจณาภรณ์ อุปถัมภ์
28 / มิ.ย. / 2556 : ( 419 / )
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2555
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2555
วิชาการ
โดย ประภา พรประสิทธฺิ์
24 / มี.ค. / 2556 : ( 515 / )
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิชาการ
รายงานผลการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด “ English is Essential” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนางประภา พรประสิทธิ์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โดย สังวาลย์ สิงห์สา
5 / พ.ย. / 2555 : ( 566 / )
สังเคราะห์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
สังเคราะห์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจพอเพียง
โดย สังวาลย์ สิงห์สา
1 / พ.ย. / 2555 : ( 648 / )
สังเคราะห์ผลการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
สังเคราะห์ผลการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง สพป ลบ 1
พัฒนาวิทยาศาสตร์
โดย นภัสวรรณ์ แก้วงาม
21 / ต.ค. / 2555 : ( 709 / )
เผยแพร่ผลงาน
รายงาน การพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
พัฒนาวิทยาศาสตร์
โดย นภัสวรรณ์ แก้วงาม
21 / ต.ค. / 2555 : ( 601 / )
เผยแพร่ผลงาน
รายงาน การพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย สังวาลย์ สิงห์สา
19 / ต.ค. / 2555 : ( 598 / )
การจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อชีวิตใหม่ในโรงเรียน
การจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อชีวิตใหม่ในโรงเรียน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย สังวาลย์ สิงห์สา
19 / ต.ค. / 2555 : ( 667 / )
กระบวนการแก้ปัญหาน้กเรียนออกกลางคัน
กระบวนการแก้ปัญหาน้กเรียนออกกลางคัน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย สังวาลย์ สิงห์สา
19 / ต.ค. / 2555 : ( 579 / )
ความเข้มแข็งการรับนักเรียน
best practice
พัฒนาการสอนภาษาไทย
โดย นางสุวารี ตุ่มแก้ว
4 / มิ.ย. / 2555 : ( 1003 / )
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาการ
โดย เบ็ญจมาศ เจียมสวัสดิ์พันธ์
4 / เม.ย. / 2555 : ( 1847 / )
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นกีฬาเปตอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำนาว
ผลงานทางวิชาการ
   
 เผยแพร่ download
เอกสารสังเคราะห์
โดย sangwan
28 / มิ.ย. / 2556 : ( 495 / )
รายงานการสังเคราะห์
การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และมีความสำนึกในความเป็นไทย
เอกสารสังเคราะห์
โดย sangwan
5 / พ.ย. / 2555 : ( 705 / )
สังเคราะห์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
สังเคราะห์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลงานทางวิชาการ
โดย sangwan
30 / ต.ค. / 2555 : ( 716 / )
โรงเรียนที่ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานโรงเรียนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการความรู้
โดย nitaya
30 / มิ.ย. / 2554 : ( 6880 / )
คำสั่งทีมงาน KM ปี 54
สพป.ลบ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ ตามโครงการ KM ในปีงบประมาณ 2554 ใน 3 องค์ความรู้ ดังไฟล์แนบ