[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การสอนปฐมวัย
เรื่อง : บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองในอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
บทความ 

บทบาทของพ่อแม่   ผู้ปกครองในอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 
                        พ่อแม่   ผู้ปกครองนอกจากจะเลี้ยงดูเด็กให้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังจะต้องมีการพัฒนาทางจิตใจ   และทางสังคมในเชิงจิตวิทยาให้กับเด็กด้วย   บทบาทของพ่อแม่   ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มีดังนี้
                        1.  การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเด็กอย่างเพียงพอ   ซึ่งความต้องการพื้นฐานของเด็กแต่ละวัยไม่เหมือนกัน    เด็กแรกเกิดจะมีความต้องการทางร่างกายมาก   ดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลเรื่องอาหารการกิน   การนอน   การขับถ่าย   และเมื่อเด็กโตขึ้นควรให้ความมั่นคงปลอดภัย   ความอบอุ่นและความรัก
                        2.  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก   ซึ่งได้แก่   การจัดให้เด็กได้พบกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาของเด็ก   การเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเลียนแบบ เป็นต้น
                        3.  การยอมรับในสิทธิของความเป็นคนของเด็ก   การอบรมเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่   ผู้ปกครองมักจะมี 2 แบบ (ฉวีวรรณ กินาวงศ์. 2533 : 88-91) คือ 1) แบบอัตตาธิปไตยหมายถึง การที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้กฎเกณฑ์ตายตัวและทำทุกอย่างตามกฎเกณฑ์เด็กที่ทำผิดมักจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง และ 2) แบบประชาธิปไตย คือ การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีเหตุผล ให้เด็กมีสิทธิเสรีภาพการยอมรับในสิทธิความเป็นคนของเด็ก


ผู้เขียน : ปิยะรัตน์ อุปรี
หน่วยงาน : ร.ร.บ้านหลุมข้าว
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
เข้าชม : 3411
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.


การสอนปฐมวัย 5 อันดับล่าสุด

      ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด้กปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554
      พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ปฐมวัยจากการใบไม้ในโรงเรียน 13 / ก.ย. / 2554
      มดน้อยสื่อสอนเข้าแถวให้หนูน้อย 13 / ก.ย. / 2554
      ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด้กปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเปิดบ้านการศึกษาปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก