[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การสอนปฐมวัย
เรื่อง : วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
บทความทักษะการสังเกต

ทักษะการสังเกต  หมายถึง  การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างรวมกัน  ได้แก่  ตา  จมูก  ลิ้น  และผิวกาย  เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์  โดยมีจุดประสงค์ที่จะที่จะหาข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ  โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปผู้เขียน : นางสาวกุลธิดา สดงาม
หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
จันทร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
เข้าชม : 1284
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การสอนปฐมวัย 5 อันดับล่าสุด

      ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด้กปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554
      พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ปฐมวัยจากการใบไม้ในโรงเรียน 13 / ก.ย. / 2554
      มดน้อยสื่อสอนเข้าแถวให้หนูน้อย 13 / ก.ย. / 2554
      ชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด้กปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเปิดบ้านการศึกษาปฐมวัย 13 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก