[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง : โครงงานน้ำหมักชีวภาพความเป็นมา

การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนแบบการจัดทำโครงงาน ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกกะเทียมเห็นว่า มีประโยชน์ต่อโรงเรียน แต่เนื่องจากครูขาดความรู้ความเข้าใจส่งผผลให้นักเรียนไม่มีความรู้ในการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูจึงเข้าอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู และนำความรู้มาสอนนักเรียนจนสามารถเรียนรู้แบบโครงงานได้

กิจกรรม

ระดมความคิด

เขียนแผนการสอนที่มีการบูรณาการทุกวิชา ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอน

นักเรียนปฏิบัติจรืง

นำน้ำหมักมาใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ

  

 ผู้เขียน : รัชวรรณ นรสิงห์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 2066
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.


เศรษฐกิจพอเพียง 5 อันดับล่าสุด

      สังเคราะห์ผลการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง 1 / พ.ย. / 2555
      เศรษฐกิจพอเพียง 25 / ก.ย. / 2554
      โครงงานน้ำหมักชีวภาพ 13 / ก.ย. / 2554
      เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 13 / ก.ย. / 2554
      การปลูกไผ่หวาน 13 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก